Europska Unija
Zajedno do fondova EU
 

Naziv projekta : Implementacija integralnog informacijskog sustava u Kamp Palme d.o.o.

Projekt je prijavljen Ministarstvu poduzetništva i obrta RH u sklopu Pozivu na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje kokurentnosti i učinkovitosti MSP u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“ te je za projekt donesena Odluka o financiranju i sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020.

Referentni broj ugovora: KK.03.2.1.03.0259.

Kratak opis projekta:
Implementacijom integralnog sustava za upravljanje poslovnim procesima povećati će se učinkovitost,poboljšati kvaliteta usluge prema gostima,te poboljšati komunikacija sa gostima i poslovnim partnerima.
Integrirani informacijski sustav uključuje najsuvremenija tehničko - tehnološka rješenja svjetske turističke informatičke industrije kao podlogu za provedbu standardizacije i unapređenja poslovnih procesa u hotelskoj industriji. Njegova bitna prednost je integralnost, rad u realnom vremenu, čime se omogućava funkcija kontrole urednog izvršavanja poslovnih funkcija, u skladu s definiranim poslovnim procedurama. Proizvod osigurava najveći standard praćenja pruženih usluga, optimizaciju upravljanja cijenama i ponudu ključnih informacija relevantnih za dnevne operacije i donošenje pravoremenih poslovnih odluka.

Ciljevi projekta:
Implementacijom novog sustava postići će se integriranje svih poslovnih procesa, unaprijeđenje organizacijske strukture i radnih procesa, dostupnost potrebnih informacija i dokumenata različitim korisnicima. Krajnji rezultat je povećanje efikasnosti, radnog učinka i produktivnosti. Praćenje aktivnosti u realnom vremenu omogućava predviđanje i planiranje aktivnosti. Komunikacijski alati doprinjeti će povećanom zadovoljstvu korisnika usluga kampa.

Rezultati projekta:
Implementiran integriran informacijski sustav

Mjerljivi pokazatelji projekta su:

1.Povećani prihod od prodaje za 22%
2.Neto otvorena radna mjesta 1
3.Implementirano 5 modula ERP sustava

 

Ukupna vrijednost projekta: 154.829,50 HRK
EU sufinanciranje projekta: 139.346,55 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 9. prosinca 2016. do 9. prosinca 2018.

Kontakt osoba za više informacija: Ivo Mrčić, direktor